Како изгледаат менталните болести илустрирани од уметниците на InкОcober

од  |  0 коментари

Секоја година илјадници уметници се вклучуваат во Inktober, каде за 31 дена на октомври сликаат за секој ден.
Еве како изгледаат многу пореметувања и болести кои влијаат врз менталното и емоциоанлното здравје насликани низ перспективата на уметникот Shawn Coss…

1. Социјална анксиозност

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

2. Клиничка депресија

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

3. Несоница

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

4. Пост трауматско стресно пореметување

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

5. Биполарно растројство

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

6. Пореметување на личноста

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

7. Аутизам со спектар на нарушувања

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

8. Параноидна шизофренија

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

9. Опсесивно -компулсивно пореметување

9

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

10. Пореметување на заисност на личноста

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

11. Анорексија нервоза

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

12. Пореметување со деперсонализација

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

13. Агорафобија

13-1

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

14. Пореметување на дисоцијативен идентитет

14

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

15. Капграс синдром

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

16. Котардова делузија

16-1

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

17. Оневозможено пореметување поврзано со социјална вклученост

17

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss

 

18. Шизофренија 

18

Извор: https://educateinspirechange.org/, автор Shawn Coss