Што е пубертетот и какво е неговото влијание врз развојот на личноста ?

од  |  0 коментари

Кои се промените кои настануваат врз развојот на една личност во овој период?
Како детето треба да се прифати себе но и  промените кои му се случуваат за време на овој процес?
Каков пример се родителите за своите деца за време на овој период?

Повеќе за пубертетот од интервјуто со Марија Стефанова- психолог , психотерапевт од психолошкото советувалиште Петар Пан од Скопје.