Facebook причина за секој трет развод во Велика Бртанија

од  |  0 коментари

Популарната друштвена мрежа Faebook е крива за секој трет развод во Велика Британија, тврди адвокатската канцеларија Lejk Ligl со седиште со Лидсу.

what-is-a-peaceful-divorce

Според направеното истражување на Lejk Ligl кое што покажува дека Facebook e најголема причина за денешните разводи.  Според анкетата, од вкупно 200  случаеви на развод, друштвената мрежа Facebook е споменета во 66 случаеви како една од причините за развод. И тоа како главна причина не било наведено претераното користење на друштвената мрежа  Facebook, туку откривање на неверство на брачниот партнер.

facebook_divorces

Facebook денес се повеќе користи како доказ за неверство, наведуваат адвокатите:      ,, Размената на видео содржините, фотографиите, како и пратењето на партнерот во поглед на неговото излегување, трошењето на пари… пружи мноштво податоци кои подоцна можат да се искористат како докази во бракоразводната парница…”

 

divorce-facebook